Luim: het Komrijk van Kees van Kooten

Gelezen door: André Oyen (3285 boeken)

Citaat: "Wat let ons om op eigen houtje enkele kwartieren van zijn amper te onvademen geestersrijk te doorkruisen? De geleerden zijn het er over eens dat men er verstandig aan doet om, voorafgaande aan zo'n ontdekkingsreis door de Komrijkse dwaaltuinen, ten minste drie gidsen te raadplegen: zijn autobiografische roman Verwoest Arcadië, de hyperindividuele karakterschetsen Humeuren en Temperamenten en het driedelige Monument van de Nederlandstalige literatuur getiteld De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw, in 3000 en enige gedichten."

Een halfjaar voor zijn dood sprak Gerrit Komrij (1944-2012) de wens uit zijn beschouwingen opnieuw uit te geven: `zo mooi als die Amerikaanse kleine boekjes'. En zijn wens werd postuum werkelijkheid. Onder de noemer 'Het Komrijk van' vroeg De Bezige Bij, Komrij's uitgever, aan vier bekende Komrij-liefhebbers om hun hoogst persoonlijke Komrij te bloemlezen en van een kort voorwoord te voorzien. De Bezige Bij zal uiteindelijk vier bloemlezingen uit het werk van de eerste Nederlandse Dichter des Vaderlands publiceren, verzorgd door Bas Heijne, Hanna Bervoets Tom Lanoye en Kees van Kooten.

Kees van Kooten is één van de eerste die in zijn Komrijk Gerrit Komrij opnieuw tot leven brengen. Kees van Kooten brengt onder de titel 'Luim' een selectie van de volgens hem grappigste teksten van Komrij. Van Kooten zocht zijn heil in de aparte cursiefjes die Komrij vaak pleegde. Hij beperkte zich niet tot het bekende 'luimige' werk van Komrij maar duikt ook in diens schatkamers en delft hilarische fragmenten op die slechts weinigen al zullen gelezen hebben.

Van Kooten vertelt in zijn inleiding over het Portugese dorp waar Komrij al jaren woonde, Vila Pouca da Beira. De korte beschrijving van hoe een Komrijkse bedevaart zou kunnen verlopen (inclusief verwijzingen naar Komrij’s oeuvre, suggesties om verder te lezen) is de prelude van Van Kootens keuze — een tekstuele bedevaart.

Ondanks de nodige dosis scheldproza als satire verpakt staat in deze bundel toch vooral Komrij de stilist op de voorgrond, eerder dan de satiricus.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Portugal