Uitverkoren

Gelezen door: André Oyen (3525 boeken)

Citaat: "Tonio's dood heeft mijn hoogstpersoonlijk stelsel van normen en waarden helemaal overhoopgehaald. Herwaardering van alle waarden. Hernormering van alle normen. Het was geen gevolg van een Nietszcheaanse grote schoonmaak . Het overkwam me."

In 2011 verscheen A.F.Th van der Heijdens indrukwekkende requiemroman Tonio, geschreven voor en over zijn omgekomen zoon. De prozatekst Uitverkoren, in 2014 verschenen, in de toonaard van het requiem Tonio sluit aan bij de in mei 2011 verschenen roman. Voor wie die roman –want een roman is het– gelezen heeft, is de ‘prozatekst in de toonaard van het requiem Tonio misschien waarvoor hij/zij koopt, leent, maar vooral leest.

De zestien fragmenten in Uitverkoren vullen de omvangrijke tekst aan, dat ontroerende en pijnlijke overlevingsproza waarmee een vader zich teweer stelt tegen de ontwaarding van zijn leven, maar anders dan in Tonio laat Van der Heijden die fragmenten voor zich spreken. Ze vormen onmiskenbaar een geheel, want hun volgorde is niet willekeurig, maar Van der Heijden maakt er geen novelle van. In de periode na het uitbrengen van het requiem wordt Van der Heijden meerdere malen geïnterviewd. Schriftelijk, want zijn huis kwam hij nauwelijks nog uit. Uitverkoren is een bundeling van zes interviews en de novelle die de beginfase van Tonio was.

Uitverkoren roept een gevoel van herkenning op, een herinnering aan scènes die in de roman verder zijn uitgewerkt. De thema’s die we uit Tonio kennen komen ook hier naar voren: verdriet, schuldgevoel, woede, liefde. Maar alles beeldend beschreven, met gevoel voor detail en sfeer. Misschien voel je in Uitverkoren nog wel meer de directheid en de noodzaak om over het verdriet te schrijven. De interviews verschenen onder andere in de Volkskrant, Vrij Nederland en De Standaard der Letteren. Het onderwerp is natuurlijk: de totstandkoming van Tonio en het verdriet van A.F.Th van der Heijden. Omdat ze schriftelijk zijn afgenomen en Van der Heijden altijd meester is over zijn stijl, lezen ze prettig, als essays bijna. Je krijgt het gevoel beter te begrijpen waarom de romangeschreven moest worden en hoe dat in zijn werk ging. Aan die teksten gaat het gedicht Jong seun van Elisabeth Eybers vooraf. Een gedicht over de kwetsbaarheid van het leven zelf en de daarbij horende verwachtingen van dat leven dat zich alleen nog maar begint af te tekenen. Uitverkoren is een mooie en goed uitgewerkte aanvulling op de requiemroman.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Amsterdam