Vallend bloemblad

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Mijn jongenshart verteerd, ‘k brak los vol moed: Met Schoonheid oog in oog werd mij onthuld Liefde die Zon en sterren draaien doet."

Oscar Wilde (1854-1900) schreef de meeste van die gedichten voor zijn 28ste jaar en publiceerde ze in 1881 als Poems, de enige bundel die hij uitgaf. Wilde’s grote succes als romancier kende hij als schepper van The Picture of Dorian Gray. Van de toneelstukken die hij vanaf 1892 vrijwel jaarlijks schreef, zijn An Ideal Husband (1894) en The Importance of Being Earnest (1895) de bekendste. Het is de tijd waarin alles hem meezit en hij zich als decadente estheet met een a-morele levenshouding niet alleen ontwikkelt tot een van de grootste fin-de-siècleschrijvers, maar ook vorm geeft aan een leven als dandy, als societyfiguur.

Na het zo noodlottig eindigende smaad- en sodomieproces van 1895 en de tweejarige gevangenisstraf met dwangarbeid is alles anders. Hij schrijft – als C.3.3., zijn celnummer – nog één lang gedicht, het over de executie van medegevangene Charles Thomas Wooldridge handelende ‘The Ballad of Reading Gaol‘. Oscar Wilde kennen we tegenwoordig vooral van zijn romankunst en toneelstukken. Zijn poëzie wordt heel wat minder gelezen en vaak terzijde geschoven als onorigineel. De nieuwe uitgave Vallend bloemblad met de Engelse gedichten én een mooie Nederlandse vertaling geeft ons hier wel degelijk een andere kijk op. Vallend bloemblad bevat alle korte gedichten die Oscar Wilde (1881) schreef, met inleiding en Nederlandse vertalingen door Cornelis W. Schoneveld.

Bij eerste lezing valt op dat Wilde een veelzijdig dichter was. De thematisch geordende bundel bevat liefdesgedichten, politieke sonnetten, christelijke verzen, odes aan dode dichters, reisverslagen en impressionistische schilderingen. In een veelheid aan vormen toont Wilde zich een ‘uitstekend woordkunstenaar’, zoals de vertaler stelt in zijn inleiding. In deze gedichten leunt hij wel erg nadrukkelijk op de poëzie van zijn voorgangers. In zijn liefdesgedichten klinkt hij bijvoorbeeld als Swinburne of Keats, in zijn vrijheidsliefde als Byron of Shelley, en in zijn religieuze gedichten als Milton of Tennyson. De krachtige Franse invloed van Baudelaire, Mallarmé en Verlaine nog buiten beschouwing gelaten. Wat de liefdesgedichten betreft is in Wilde’s vroege werk weinig of niets te merken van zijn latere reputatie als homoseksuele schrijver. Maar niettegenstaande er duidelijk invloed van anderen is, vinden we toch ook Wilde’s elegante, vormvaste stijl in zijn gedichten terug. ‘Roses and Rue’, geschreven voor de actrice Lily Langtree, valt op door de directe toon en heldere beelden. En in de schilderingen van Londen schetst Wilde heel beeldend de sfeer van haar straten en schepen. Schoneveld heeft een getrouwe vertaling afgeleverd, die altijd het gave rijm en metrum van Wilde’s gedichten hebben behouden.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Ierland