Meer zuurs dan zoets Refreinen en rondelen van Anna Bijns

Gelezen door: André Oyen (3527 boeken)

Citaat: "Meer zuurs dan zoet smaakt bitter. Ik zou wel iets anders lusten, maar zo is het niet, ik moest elk plezier ontberen, zonder enig mededogen."

Anna Bijns, levend en werkend in het Antwerpen van de zestiende eeuw, blijkt tot de meest vooraanstaande auteurs van de Lage Landen te behoren. Tot mijn grote scha en schande, kende ik echter bitter weinig van haar werk. Door de Anna Bijnsstichting was daar al flink wat verandering in gekomen, maar ik ga haar niet direct een van mijn literaire moeders noemen. Maar als de nood hoog is, blijkt Herman Pleij, oud-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met een bijzondere belangstelling voor oudere literatuur in cultuurhistorisch perspectief, zich in het werk van mevrouw Bijns verdiept te hebben.

In 2011 al verscheen zijn veelgeprezen biografie Anna Bijns, van Antwerpen. Vandaag de dag is haar werk weinig bekend, maar in haar eigen tijd werden haar teksten breed verspreid. Ze is zelfs de eerste schrijver die dankzij de drukpers tot grote roem steeg. Alles wat ze in haar stad meemaakte, onderwierp ze aan haar even scherpe als humoristische pen: gefrustreerde liefde, de ijdele waan van Luther en zijn volgelingen, onvrede binnen het huwelijk, het droevige lot van pantoffelhelden en de noodzaak om zich te ontspannen met de hilarische nonsens van het volksfeestrepertoire. Ingewikkelde rijmschema’s, alliteraties en neologismen geven haar teksten een onweerstaanbare cadans, terwijl die subtiel georkestreerde passie toch heel natuurlijk blijft overkomen.

De uitgekozen refreinen en rondelen worden in hun oorspronkelijke vorm gegeven maar gelukkig is er ook een hedendaagse versie, want onder aan de bladzijde loopt een prozavertaling in modern Nederlands mee, bij wijze van ondertiteling. In een kort nawoord wordt nog wat algemene informatie gegeven, tezamen met een enkele toelichting per tekst. Meer zuurs dan zoet is toch wel een zéér bijzonder werk.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Antwerpen