De verdovers

Gelezen door: Marc Dilliën (135 boeken)

Anna Enquist schreef dit boek in nauwe samenwerking met een ziekenhuis, waar zij een tijd de dagdagelijkse werking kon beleven.
De delen van het boek die handelen over het ziekenhuisleven, in casu de anesthesie, leveren wel boeiende literatuur op: we komen heel wat te weten over "het verdoven" zonder dat de auteur al te technisch wordt.
Anders is het gesteld met de anderer delen van deze roman.

Personages die niet boeien, die zich niet ontwikkelen doorheen het verhaal: zo is er Suzan, hoofdpersonage, haar verhouding met haar man en vooral met haar dochter wordt wat minnetjes uitgewerkt; Dirk, een psychiater, verliest zijn vrouw, maar we moeten het stellen zonder inkijk in zijn rouwproces. Personages worden onvoldoende belicht en uitgewerkt, hierdoor mist het boek spankracht.
De jonge Allard, even de minnaar van Suzan, pleegt zelfmoord, nadat hij al een tijd verdovende middelen nam. De figuur van Allard struint een beetje door het verhaal, zonder dat we hem echt goed leren kennen.
Een luchtig boekje, dat wat aanleunt bij een doktersroman, maar het niet is, wat neigt naar een familieroman, maar ook hier niet in slaagt, laat ons het dan maar houden op een "schrijfopdracht" die niet volledig uit de verf is gekomen.
 

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: marleen (12 boeken)

Citaat: "Ik heb het niet goed gedaan. Fouten gemaakt. Jij bent het slachtoffer geworden. Vroeger ook. Daarom bel ik je. Het moet niet meer zo gaan, tussen ons. Ik heb wat gedronken maar ik meen wat ik zeg."

Vlot leesbaar boek van Anna Enquist. Het boek begint als een typische doktersroman, alle ingrediënten zijn aanwezig inclusief het obligate liefdesspel, maar eindigt toch in een meer psychologische vertelling. Het verhaal wordt belicht vanuit twee verschillende vertellers 
Drik de Jong, psychoterapeut probeert na het overlijden van zijn vrouw terug zijn (professioneel) leven op te nemen. Vanuit zijn job probeert hij met zijn eigen trauma om te gaan.  
Suzan De Jong, zus van Drik tracht ook haar leven terug op de rails te krijgen. In haar job als anesthesist is zij het gewoon om mensen te verdoven en dus tijdens de ingreep niets te laten voelen. Een cruciale vraag van het boek is dan ook:  hoe om te gaan met traumas alles naar de oppervlakte laten komen of vooral wegvluchten/verdoven.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Peter Geiregat (479 boeken)

Citaat: "Traag zal hij uit de verdoving omhoog zwemmen en bovenkomen in een onbegrijpelijke gruwelijke wereld."

Drik de Jong is psychotherapeut. Na het overlijden van zijn vrouw start hij zijn praktijk terug op. Allard Schuurman volgt leertherapie bij Drik. De naam Schuurman is goed gekozen, want hij schuurt aan de levens van alle personages. De jongere zus van Drik is Suzan. Zij werkt als anesthesiste in een ziekenhuis en heeft Drik geholpen om het overlijden van zijn vrouw te verwerken. Allard verandert tijdens de therapie van studierichting en komt onder de vleugels van Suzan terecht. Haar man, Peter is ook psychotherapeut en de beste vriend van Drik. Als Allard tijdens een sessie vertelt dat hij verliefd is op Suzan en dat ze gekust hebben, staat Drik voor een dilemma. Hij heeft zwijgplicht maar Allard ondermijnt zijn privé-leven. Wat doet hij? Het wordt nog complexer als blijkt dat Allard een relatie heeft met Suzans dochter, Roos.

Deze roman is mooi uitgebalanceerd en vertelt uitvoerig over het werkproces tijdens operaties in het ziekenhuis. Deze roman is dan ook ontstaan vanuit het project 'Schrijver op de afdeling'. Daarnaast zijn alle personages mooi uitgebouwd en komen er heel wat complexe levenssituaties aan de lezer voorbij. Het boek blijft boeiend tot de laatste bladzijde en zelfs dan laat het verhaal me niet los.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Lydia (255 boeken)

Citaat: "Het gaat goed als ik werk. En ik zorg voor mijn broer. Koken en zo. Fijn om veel contact te hebben. En dat je iets kan doen. Maar ik moet voorzichtig zijn, hij is heel anders dan ik. Hij is psychiater, hij denkt na. Dan leef je heel langzaam, weet je. Hij staat stil bij dingen. Ik draaf liever door."

We krijgen een inkijk in het leven van een anesthesiste en haar werk in het ziekenhuis. Haar broer is psychotherapeut en ook over zijn werk en onzekerheden komen we meer te weten. De beschrijvingen van de operaties en met name de anesthesie die daarbij komt kijken, waren interessant. We weten zo weinig van wat er zich afspeelt in een operatiezaal ....

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: