Bei uns in Deutschland

Gelezen door: Claude Bonvin (720 boeken)

Citaat: "Plotseling zit hij overeind, strekt beide armen voor zich uit alsof hij iets wil grijpen wil, uit een enkel woord met een opperste smart in de toon: Yvonne daar gorgelt iets uit zijn keel alsof hij weer bloed gaat spuwen, en dan valt hij opeens achterover met het hoofd op het kussen."

Een aantal maanden heeft Ernest Claes als krijgsgevangene (14-18) in Duitsland gezeten. En hij vertelt ons van zijn slechte ervaringen en zijn vrienden in het kamp. Daar schreef hij een dagboek, maar tussen zijn dagboek en het boek dat uitgegeven werd zijn er een paar verschillen. Tja, ieder schrijver heeft de vrijheid te schrijven wat hij wil. Maar toch is het een waar verhaal dat zeker het lezen waard is en er zit nog een soort humor in. Al bij al is het toch triestig.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: hugo van der wildt (649 boeken)

Het is een ontroerende oorlogskroniek.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: