De dochter van de boekhandelaar

Gelezen door: Regine Ryckoort (11 boeken)

Citaat: "Dat moet ik opschrijven, dacht hij. De aarde was een aangebeten, doorboorde appel, en het was zijn eigen schuld. En hoewel hij zichzelf een zondaar vond, wist hij niet meer waaraan hij zich schuldig had gemaakt. Zijn pen had de wereld uitgehold. Hij had gedacht dat je het leven in woorden kon vatten. Maar ieder woord, iedere zin, ieder boek had een gat in zijn wereld geboord. Nu viel hij erdoorheen."

Alice moet een belangrijke keuze maken: de boekhandel van haar overleden vader verderzetten of sluiten. Haar vader, een eerder excentriek persoon, hield van literatuur en laat na zijn dood zijn stempel na op zijn dochter.
Op de begrafenis van haar vader ontmoet Alice verschillende mensen die elk op een of andere manier een relatie hadden met hem. Zij zijn op zoek naar zichzelf met steeds weer de boekhandelaar op de achtergrond.
De liefde voor literatuur, schrijven en lezen, is in dit boek zo mooi opgetekend dat het soms ontroerend is. Inspirerend en betoverend!

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Gelezen door: Peter Geiregat (458 boeken)

Citaat: "Jij wil alleen maar papieren nakomelingen, een abstracte hartenklop in een papieren leven."

We stappen in het verhaal op het ogenblik dat de boekhandelaar gestorven is. Zijn dochter Alice staat voor een dilemma. Neemt ze de boekhandel over of verkoopt ze het levenswerk van haar vader?
Eén van de trouwe klanten, Veronika, pleit ervoor dat ze de boekhandel overneemt, maar haar argumenten zijn niet rationeel. De boekhandel boekt immers verlies. Ze wil een benefiet organiseren en nodigt een aantal schrijvers uit. Paul Worms is één van hen. Zijn relatie met Jana is net op de klippen gelopen. Hij is immers een workaholic en kan de gezinsdroom van Jana niet waarmaken. Hij was zijn schrijversloopbaan begonnen met het schrijven van fictieve biografieën van toevallige passanten. Zo had hij ook Jana leren kennen.
We leren hem kennen terwijl hij op weg is met de trein naar de benefiet. Hij is een hevige pleitbezorger om de boekhandel 'nieuwe stijl' verder te zetten.
Alice heeft een boontje voor Paul maar dat is niet echt naar de zin van Heiko, die ook gevoelens heeft voor Alice.
Een andere thematische steunpilaar in dit boek is de onmogelijke liefde van Veronika voor de homoseksuele boekhandelaar. Zijn overlijden maakt heel wat bij haar los.
Dit is een boek over boeken, vriendschap, intermenselijke relaties, appreciaties en teleurstellingen. Hier en daar zien we bij monde van de uitgenodigde schrijvers een belerend vingertje opduiken, maar de mooie zinnen overstemmen deze schoonheidsfoutjes. Een aanrader.
 

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: