D-Day

Gelezen door: Noël Gybels (495 boeken)

Militaire geschiedschrijving op zijn best ! Bijzonder gedetailleerd en onderbouwd verslag van de geallieerde landingen in Normandië. Je krijgt niet alleen een overzicht van de diverse veldslagen enz. maar ook een kijk op de wijze waarop de militairen en de betrokken bevolking deze periode beleven. De kritiek op allerlei foute beslissingen en op het gedrag/karakter van de bevelhebbers ontbreekt ook niet en zo ontstaat een aangrijpende kijk op de verschrikkelijke gebeurtenissen. Noten, literatuurlijst, glossarium en namenregister sluiten dit standaardwerk doeltreffend af.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties:

Locatie: Normandië