Islam is een sinaasappel

Gelezen door: André Oyen (3553 boeken)

Citaat: "Mijn achtergrond met al zijn verhalen en zijn normen is die van een Christelijke cultuur. Die zit er ingebakken. Het heeft geen zin om die te willen inruilen voor iets anders. Maar alles wat ik kan bevatten van de Islam, en wat mij aanspreekt in de Islam -en dat is heel wat- is ook deel van mijn achtergrond gaan uitmaken. Bekeren is niet mogelijk, maar ook niet nodig. "

Maurits Berger (1964) is jurist en hoogleraar Islam in het Westen aan de universiteit van Leiden. In 1991 werd hij meester in de rechten aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij in Publiek beleid en Sharia aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is senior onderzoeker aan het Instituut Clingendael van 2003 - 2008. Dit werk dateert van 1999, kwam in 2007 in pocketeditie op de markt, maar heeft nog altijd niets aan actualiteit ingeboet. Maurits Berger was advocaat in Amsterdam. In zijn advocatenpraktijk kwam hij steeds vaker in aanraking met islamitische cliënten. Dit wekte in hem een verlangen op om meer van het Islamitisch familierecht te weten. Hij zegde zijn baan op en vertrok naar Damascus om de Sharia te gaan bestuderen. Aldaar bleek dat de beste leerstoel niet de universiteit is maar de praktijk: aan de voeten van een Sjeik in een moskee. Terwijl de tijd verstreek kwam Maurits erachter dat de Islam eigenlijk veel ingewikkelder is dan hij dacht: een vriend van hem omschreef de Islam als een sinaasappel: een zachte mystieke kern en een stevige schil. En deze nuances weet hij allemaal prima over te brengen op de lezer.

 | Reacties (1)Delen |
1 reacties:
Elisabeth Francet op 7 juni 2008:
In Islam is een sinaasappel toont Berger zich een scherp observator. Hij absorbeert het land Syrië, haar politiek regime, haar inwoners en haar cultuur met ongedwongen openheid en spaart Oost noch West als het om vooroordelen gaat. Berger confronteert de mensen die hij ontmoet tevens met interne conflicten binnen de islamitische wereld maar gaat daarbij zelfconfrontatie niet uit de weg. De uiterst persoonlijke stijl die hij hanteert is niet gespeend van ironie en zelfspot.

Islam is een sinaasappel is geschreven door een wereldburger, open van geest en toenadering zoekend maar tegelijk ook de kleinburgelijke kantjes: de angst, het vooroordeel, de twijfel, het eigen gelijk, bij zichzelf en zijn gesprekspartners ondervindend. Meer nog dan elk wetenschappelijk, filosofisch of politiek getint werk over multiculturele thema's of het Oost-Westconflict, stelt dit bijzonder verhelderend boek, dat mensen in Oost en West veel meer gemeen hebben dan we denken maar dat beide gemeenschappen gewoon een ander referentiekader hanteren. Een aanrader voor elke open geest!