Het Wezenloos

Gelezen door: Isabel Fernandez Perez (6 boeken)

Citaat: "Met een enigszins droeve blik staarde Farmaro geruime tijd in de verte. Toen sprak zij met licht geëmotioneerde stem: “Het betoog was helder, jullie jeugdige moed bijzonder, maar er zijn evenveel redenen tot bezorgdheid. Want als men het menselijk lot goed beschouwt en het vele dat daaraan verwant is, dan zou men kunnen gaan twijfelen of er eigenlijk nog wel een andere macht in het leven bestaat dan die van de ellende.”"

Ik vond dit verhaal waanzinnig leerrijk. Het doet je nadenken aan hoe mensen wel leven. Hebzuchtig en hunkerend naar macht. Soms wist ik niet waarover het ging. Het is wel wat ingewikkeld omdat ik het eerste deel De Vogelenkop niet gelezen had, het is dus beter als men de voorganger ook leest om helemaal mee te kunnen.

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: